• 0740-092-258 | 0368-463-770
  • Brasov - Romania
GPS si software specializat pentru topografie, colectare de date, GIS

Apatus Brasov - Romania

S.C. APATUS S.R.L. a fost infiintata in anul 1993 in Brasov avand ca obiect principal de activitate proiectarea in domeniul exploatarilor de agregate minerale. Incepand cu acel an s-au elaborat documentatii pentru avizarea de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale a preliminariilor anuale de exploatare pentru carierele si balastierele apartinand unor societati comerciale de pe raza judetului Brasov, cum ar fi S.C. MECO S.A., S.C. C.C.C.F. S.R.L.

In perioada 1998 – 2000 in uma obtinerii atestatului de elaborare a lucrarilor in domeniul geologiei, am elaborat documentatii penru obtinerea din partea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale a licentelor de exploatare a:

  • gresiilor in perimetrul de exploatare Orko -Sf. Gheorghe si pietrisului cu nisip in perimetrul de exploatare Ghidfalau – jud. Covasna, pentru S.C. TERRACOTTA STAR S.A. Sfantu Gheorghe;
  • calcarelor in perimetrul de exploatare Racos, jud. Brasov, a andezitelor in perimetrul de exploatare Malnas Bai, jud. Covasna, a anisipuluicu pietris in perimetrele Ghimbav si Stupini, jud. Brasov, pentru S.C. IAMC S.A.
  • bazaltelor in perimetrul de exploatare Valea Bogatii km. 49, jud. Brasov, pentru R.A.J.D.P. Brasov
  • bazaltelor in perimetrele Racos Brazi si Racos Mttc, jud. Brasov, a andezitelor in perimetrele Malnas Bai, Malnas II, Bicsad I si Bicsad II, jud. Covasna, a nisipului cu pietris in perimetrele Magura, jud. Buzau, Doaga, jud. Vrancea si Valea Lunga, jud. Alba, pentru S.C. CARB S.A. Brasov.

Odata cu elaborarea acestor documentatii a aparut si prima extindere a activitatilor societatii, in anul 1998, in domeniul gospodaririi apelor, societatea noastra obtinand din partea Ministerului Mediului Certificatul de atestare pentru elaborarea lucrarilor de obtinere a avizelor si autorizatiilor de gospodarirea apelor si pentru elaborarea studiiilor hidrogeologice, certificat reinnoit conform legislatiei in vigoare, pana in prezent.

Din anul 1998 activitatea societatii s-a desfasurat pe cele doua domenii, gospodarirea apelor si geologie, domenii in care, cu ajutorul personalului de specialitate am elaborat pentru persoane fizice si agenti economici care desfasoara activitati in judetele Brasov, Covasna, Harghita, Buzau, Vrancea si Alba documentatii pentru obtinerea permiselor de exploatare a agregatelor minerale si pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodarirea apelor pentru obiective industriale si civile, pentru exploatarea agregatelor minerale din terasele si albiile minore ale cursurilor de apa, studii tehnice zonale ale albiilor minore si studii hidrogeologice pentru alimentari cu apa, stabilirea zonelor de protectie sanitara cu regim sever, sanitara cu regim de restrictie si hidrogeologica pentru izvoare sau foraje hidrogeologice de alimentare cu apa si studii hidrogeologice privind influenta activitatilor de exploatare a agregatelor minerale asupra acviferelor freatice.

Dintre clientii nostrii putem aminti pe: S.C. HOLCIM ROMANIA S.A., S.C. COLAS S.A., S.C. CARPAT AGREGATE S.A., S.C. SUT ICIM S.A. Brasov, S.C. PRESCON S.A. Brasov, R.A.J.D.P. Brasov, S.C. VECTRA SERVICE S.R.L. Brasov, S.C. ROMACO S.A. Brasov, S.C. LUCFOREST S.R.L. Brasov, S.C. MECO S.A. Brasov, S.C. TERRACOTTA STAR S.A. Sfantu Gheorghe, S.C. GIO COM S.R.L. Brasov, S.C. ROM PRESSAIR S.R.L. Beclean, S.C. ASP DECOR CONFORT S.R.L. Fagaras, S.C. BOND HASS S.R.L. Ghimbav, S.C. COLOROM CODLEA S.A., Primaria comunei Dumbravita, Primaria comunei Dragus, Primaria comunei Moieciu, Primaria orasului Rupea.

In anul 2009 am elaborat documentatia penru obtinerea din partea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale a licentelor de exploatare a bazaltelor in perimetrul de exploatare Poiana Stanii jud. Brasov, pentru S.C. VECTRA SERVICE S.R.L. Brasov.

In paralel cu aceste activitati societatea noastra este prezenta si pe piata studiilor geotehnice, elaborand peste 250 de studii pentru obiective civile, industriale sau exploatari de agregate minerale.

In desfasurarea acestor activitati estre necesara elaborarea planurilor topografice pentru amplasamentele obiectivelor de interes, care initial au fost realizate de catre terti. Pentru unui flux integrat al documentatiilor in cadrul societatii noastre, in perioada 2006-2007 administratorul societatii, domnul Ivan Marian a urmat cursuri post universitare in geodezie si cadastru, iar in anul 2009 a obtinut certificatul de atestare pentru elaborarea documentatiilor de specialitate din partea Agentiei Nationale de cadastru si Publicitate Imobiliara.

De asemenea, odata adoptarea legislatiei europene si in domeniul mineritului si cu impunerea elaborarii planurilor de refacere a mediului in perimetrele afectate de exploatarile de resurse minerale administratorul societatii, domnul Ivan Marian a urmat in perioada 2008-2009 cursuri post universitare de protectia mediului, iar in anul 2013 a obtinut certificatul de atestare pentru elaborarea studiilor de impact, a bilanturilor de mediu, rapoartelor de amplasament din partea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice.

In urma obtinerii atestatelor de la cele patru autoritati ale statului putem in prezent sa elaboram documentatii pe fiecare domeniu in parte, geologie-mine, gospodarirea apelor, cadastru si studii de mediu sau putem, integra toate aceste activitati, de la masuratori topografice, elaborarea documentatiilor geologice si de gospodarirea apelor specifice pentru exploatarea zacamintelor, la evaluarea impactului asupra mediului si refacerea mediului afectat de activitatile de exploatare.