• 0740-092-258 | 0368-463-770
 • Brasov - Romania

Serviciile noastre

In afara de produsele Satlab si Carlson Software, ce fac parte din portofoliul nostru din iulie 2013, Apatus SRL din Brasov are o experienta indelungata in servicii de topografie si geodezie, geologie, geotehnica, mine, hidrogeologie, gospodarirea apelor si studii de mediu. Personalul nostru este calificat si permanent instruit atat in ceea ce priveste noi aparaturi folosite , soft-uri actualizate cat si acumularea de noi cunostinte prin cursuri si masterate de specialitate.

  • carlson survey software
  • Topografie si Cadastru

   Tehnologie de top pentru masuratori terestre

   Societatea noastra dispune de instrumente de precizie: statie totala Leica TCR 705 si GPS GNSS Satlab SL 500 RTK dubla frecventa si de software de specialitate Carlson Survey care asigura finalizarea rapida si precisa a masuratorilor in teren si a documentatiilor pentru autorizatii de construire, inscrierea terenurilor si a constructiilor in Cartea Funciara, dezlipiri si alipiri de terenuri, modificari de suprafete si limite ale terenurilor. De asemenea aparatura de care dispunem asigura executarea precisa a lucrarilor de topografie inginereasca: materializarea limitelor de proprietate a imobilelor, trasari de constructii si cai de comunicatii.

   Evident ca toate aceste lucrari se executa cu personal specializat si atestat de catre A.N.C.P.I.

  • Gospodarirea apelor
  • Hidrogeologie, gospodarirea apelor

   Proiectare integrata pentru exploatari miniere sau lucrari de gospodarirea apelor

   Apa, subterana sau de suprafata, o resursa tot mai pretioasa la nivel mondial, este un alt domeniu de activitate al societatii noastre. S.C. Apatus S.R.L.este abilitata de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, sa execute studii hidrologice, hidrogeologice si sa elaboreze documentatii pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodarirea apelor, impreuna cu proiectele aferente.

   Studiile hidrologice se elaboreaza pentru estimarea debitelor izvoarelor sau ale cursurilor de apa în vederea alimentării cu apa a diverselor folosinte si pentru determinarea zonelor inundabile din apropierea acestora, iar documentaţiile pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodarirea apelor se întocmesc pentru avizarea planurilor de urbanism generale, zonale sau de detaliu şi pentru avizarea planurilor de amplasare a construcţiilor la obiective civile sau industriale.

   De asemenea pentru alimentarea cu apa din surse subterane elaboram studii hidrogeologice preliminare sau definitive. In functie de necesitatile dumneavoastra putem executa studii hidrogeologice privind estimarea exploatarilor de agregate minerale sau a executarii excavatiilor sub nivelul hidrostatic, asupra acviferelor freatice si pentru delimitarea zonelor de protectie sanitara cu regim sever, sanitara cu regim de restrictie si de protectie hidrogeologica a surselor de apa subterana sau de suprafata. Aceste lucrari pot fi cuplate excelent cu studii de impact asupra mediului.

   Nu mai trebuie sa irositi timp pretios pentru a contacta mai multi proiectanti. La noi gasiti totul sub un singur acoperis, dar evident ca ne puteti solicita serviciile si pentru fiecare sectiune in parte. Indiferent de necesitati, sunteti bine veniti.

  • Studii de impact, evaluari de mediu firma Brasov
  • Protectia Mediului

   Evaluari de mediu si studii de impact

   Prin personalul de specialitate atestat de Ministerul Mediului şi Schimbarilor Climatice, societatea noastra poate elabora documentatii specifice evaluarii de mediu solicitate de catre autoritatile statului in cadrul procedurilor de avizare a proiectelor dumneavoastra, respectiv Raportul de mediu, Raportul privind impactul asupra mediului şi Raportul de amplasament sau in completarea documentatiilor din domeniul geologiei sau a gospodaririi apelor. Daca aveti un obiectiv in functiune putem intocmi documentatii pentru obtinerea Autorizatiei de mediu, inclusiv Bilantul de mediu.

  • Proiecte geologie, mine si geotehnica
  • Geologie, geotehnica, mine

   O singura firma specializata, un singur drum

   Nu mai trebuie sa apelati la mai multe societati pentru a definitiva un proiect. Noi va rezolvam o mare parte din problemele legate de lucrarile din domeniul geologiei, mineritului sau al geotehnicii. Gratie personalului de care dispunem putem prelua comenzi pentru tot ceea ce tine de conceperea si punerea in opera a unei exploatari de resurse minerale, de la documentatiile cadastrale si topografice ale terenului, la prospectiunea, explorarea geologica, studiile geotehnice, si studii privind influenta exploatarii asupra apei subterane sau la elaborarea documentatiilor pentru obtinerea licentelor de exploatare. De asemenea putem estima si impactul asupra mediului prin studii de specialitate.

   Daca administrati deja o exploatare miniera putem realiza toate documentatiile anuale necesare functionarii acesteia, permise de exploatare, programe anuale de exploatare, autorizatii de exploatare din partea A.N. Apele Romane S.A., determinarea cantitatilor de resurse exploatate din masiv, pentru elaborarea raportului geominier sau determinari ale volumelor stocurilor de produse finite.

   In functie de cerintele dumneavoastra si in baza experientei dobandite pana in prezent putem, elabora studii geotehnice privind terenul de fundare pentru obiective civile sau industriale sau cai de comunicatie, ca parte componenta a documentatiilor pentru obtinerea autorizatiilor de construire.

  • Autorizatii de constructie
  • Autorizatii de Construire

   Certificate de urbanism, ridicari topografice, studii geotehnice si documentatii

   Serviciile puse la dispozitie de societatea noastra includ si o parte din elaborarea documentatiilor pentru obtinerea autorizatiilor de construire, pentru care suntem direct elaboratori, nu le realizam prin terti. Astfel putem elabora dosarul necesar obtinerii certificatelor de urbanism, iar pentru obtinerea autorizatiei de construire prin personalul atestat, intocmim ridicari topografice ale terenurilor, studii geotehnice, documentatii pentru obtinerea avizelor de gospodarirea apelor, a acordurilor de mediu si a Raportului privind impactul asupra mediului şi Raportului de amplasament. Mai simplu, mai rapid si cu costuri mai mici pentru dumneavoastra, totul direct la elaborator.